Autoritzacions

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

Atenció:

Us recordem que la majoria de pares han autoritzat la captació d’imatges i la seva possible reproducció a l’escola.

És el nostre deure informar-vos que la captació i l’ús indegut d’aquestes imatges en qualsevol mitjà, especialment en les xarxes socials, serà responsabilitat vostra.

Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Autorització medicaments

CARTA DE COMPROMÍS