Centre Obert Ubuntu

El Centre Obert Ubuntu és un servei d’atenció als d’entre 6 i 12 anys fora de l’horari escolar (dilluns a divendres de 16:30 a 19:30) que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives dels infants.

OBJECTIUS

  1. Prevenir i detectar les situacions de risc social amb la família i l’escola.
  2. Afavorir la socialització i la integració social dels infants i famílies en els diferents àmbits on participa.
  3. Estimular a l’infant per garantir el seu desenvolupament integral, i compensar així, possibles dificultats.
  4. Donar suport per l’adquisició d’aprenentatges i competències bàsiques.
  5. Oferir un espai de cura i protecció per l’infant i les famílies.

PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS

Educació en el lleure

Donar suport en els processos d’aprenentatge, utilitzant materials lúdics i atractius i potenciar l’autonomia dels infants amb les seves tasques.

Educació en la salut

Crear hàbits i rutines saludables. Treballar la salut bucodental, el desenvolupament psicomotriu i físic i fomentar la cura personal. Oferir berenars saludables.

Educació socioemocional

Garantir un espai de protecció, vincle i afecte, on es puguin afavorir les habilitat socials i la resolució de conflictes. Vetllar per l’expressió empoderada i sostenible de les emocions i acompanyar a transitar i regular-les. Treballar la participació, assemblearisme, escolta activa, comunicació assertiva i consens.

Suport familiar

Implicar a les famílies en el procés educatiu i desenvolupament dels seus fill/es infants, creant espais de comunicació i participació activa.

Vinculació i participació

Participar pro-activament dels recursos del barri, afavorint el projecte d’aquest.

Consciència de gènere

Modificar els models sexistes i potenciar la coeducació, a més de prendre consciència de les desigualtats de gènere i la violència masclista.


La filosofia de fons per dur a terme els objectius i programes socioeducatius es basa en tenir molt esperit Ubuntu! Això es tradueix en tenir cura i respecte per l’altre, ja que jo sóc perquè tu ets.

Treballem per a que els infants tinguin un somriure i creixin de manera sana i feliç.

Si voleu més informació, aquí teniu el seu web: www.associacioubuntu.org/