Equip Morera

CURS 17-18

P3. Cargols   Ana Aguilera    

P4. Mussols   Laura Vílchez

P5. Guineus   Mireia Miralles

1r. El preciós castell de Torre Baró   Nuria Cobles

2n. Collserola sota terra   Marta Palo

3r. UP exploradors   Joana Font

4t. Els guardians del bosc   Joan Fernández

5è. Trementinaires màgiques i màgics    Nuria Casenave

6è. Orniguies   Elisenda Roda

Reforç Infantil: Maria Cobles

Reforç Primària: Eva Garcia i Eli Rovira

Tècnica d’Ed. Infantil: Araceli Parrilla

E. Especial: Isabel Moreno i Sandra Rodríguez

Anglès: Alma Canal i Haïssa Montagud

Educació Física: Fran Moraleda

Educació Essencial: Laura Fernández

Música: Clara Cruz

Filosofia: Noemi Rocabert

USEE: Ana Amat

Educadora USEE: Marga Martín

 

Equip Directiu

Directora: Noemi Rocabert

Cap d’estudis: Elisenda Roda

Secretari: Joan Fernández

 

Altres professionals

Administrativa: Dolors Masip

Conserge: Cristina Buenaño