Festes

Les festes és una part rellevant del currículum i la manifestació per excel.lencia de la nostra identitat: pública, laica, catalana i vivencial. També dels nostres objectius: que es coneixin a si mateixos, per a interaccionar i cooperar conèxient els altres i a l’entorn de manera ètica i estètica. A través de la vivència de les festes es desenvolupa el nostre patrimoni cultural, la identitat cultural, que d’altra banda és la millor manera d’assumir-ho, i d’integrar-ho. A través de les  festes s’aprèn un gran contingut social i natural, també artístic, tant plàstic com musical, saviesa popular i filosofia… i el més essencial: tots els requisits per l’aprenentatge de conviure pacíficament.

La psicologia ens explica que les festes constitueix en un moment de gran significat per a la construcció de la personalitat dels infants. Psicològicament totes les persones i especialment els  infants, viuen i és  desenvolupen  obertament, si viuen lúdicament, en la joia i l’expressió per tant, de la festa com a culminació.

La virtud de l’agraïment és la columna vertebral de la festa: agraïment a la Vida pel do de ser viscuda… Gràcies és el “big.bang” que genera tota les capacitats humanes i posa en marxa el desenvolupament integral i l’aprenentatge de les persones.

A l’escola treballem molt des de les “paraules UBUNTU”, la primera és GRÀCIES, t’estimo, si et plau, ho sento, perdona’m.

  • Sociològicament sabem que: Històricament  i i culturalment, la societat és cohesiona al voltant  dels actes festius, lúdics…jornades de joia i la vida per a  les estacions de l’any  i l’agraïment de la vida, de les collites, l’agraïment de la salut, l’agraïment d’haver après…s’aferma amb l’experiència de fraternitat i de cohesió i cooperació. Per això les festes, les colònies, les sortides, els jocs… fan aquest treball de cohesionar el grup-classe, i per extensió la comunitat educativa.
  • Filosòficament el sentit de festa té un paper rellevant en la construcció de la Pau: , reafirmant la cultura pacífica, de l’expressió a través de l’art, de l’expressió de les sensibilitats per la Vida… aconseguim expressar i actualitzar una i altra vegada la determinació per aconseguir la veritat, la justícia, el respecte, la llibertat… La cultura de la pau i de les relacions pacífiques. Tot això es reflexa  en el treball que es realitza a la classe de filosofia, i d’educació essencial, on els infants tenen una escolta activa, expressant també la seva opinió, respecten la dels altres i així van construint el seu pensament. Aquests són el sentit de totes les festes de l’escola.

Una per una podríem anar-les desgranant, i exposant-vos l’actualització i el sentit que donem a les tradicions i formes celebrades, sense cap signe, obertes i senzilles, al servei de les persones i per Amor als infants.

La nostra feina per aconseguir l’educació laica, és anar traduint i actualitzant els continguts i tradicions religioses que han donat forma al nostre pas del temps i a la concepció ètica que hem heredat. L’objectiu és interpretar aquests sentits tot alimentant la trama cultural  Aconseguir de donar-los la forma de “plaça oberta” de manera que totes les conviccions, ens reconeguem en els tres pilars que regeixen l’escola, i la intenció de totes les savieses i certeses:

  • Que obrin i formin la sensibilitat cap a les persones, l’Amor per la fraternitat i la solidaritat.
  • Que obrin i formin les persones per l’ Amor cap a la natura, el bressol i l’orígen de totes les criatures i de tota la humanitat.
  • Que obrin a l’amor pels aprenentatges que fomenten el coneixement de les persones i de les savieses que forma el patrimoni cultural de la humanitat, format per la diversitat de llengües, tradicions, …
  • Per tant: educar per les virtuds de la justícia, de la veritat, la llibertat.

Per a tot plegat tenim plena confiança que compartint aquesta visió de l’educació i el sentit dels continguts fonamentals del currículum, totes les persones poden reconeixer-s’hi, i trobar el seu espai de confort. I que coincideix amb la voluntat del Déu d’Amor de tota creença religiosa.