EQUIP HUMÀ

3.1 MESTRES D’ EDUCACIÓ INFANTIL
Curs Mestra HORARI ATENCIÓ FAMILIES
P-3 Vanessa Almendros

Coordinadora d’Ed. Infantil

DIMARTS DE 12,30-13,45H
P-4 Elisabeth Trancoso
P-5 Mireia Hinojosa
Anglès Alba Gil

Coordinadora C.Superior

Música Alberto Mora

Coordinador d’informàtica

Psicomotricitat Cristina Garcia – P-3 i P4-
Mireia Hinojosa  P5
Suport Eva Parejo

Dolors Castellano

3.2 MESTRES D’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Curs Mestres HORARI ATENCIÓ FAMILIES
1r Pili Albalate

Coordinadora C.Inicial i C.Mig

DIMARTS DE 12,30-13,45H
2n Helena Miret
3r Susana Gallego
4tA Rosa González
4tB Àngels Moya
5èA Laura Fuentes
5èB Roser López
6èA Miriam García
6èB Marta Pereira
Educació Física Loli Costa

Coordinadora Pla Local Esport i de Riscos Laborals

Llengua Castellana Cristina García
Educació Especial Mònica Moreno
Religió Mariana Quesada
3.4 L’ EQUIP DIRECTIU
Càrrec Mestra HORARI ATENCIÓ FAMILIES
Directora Dolors Castellano Bonich Dilluns i divendres de 9-10h.

Dimarts de 12,30-13,45h

Cap d’estudis Verònica Atienza Guardia Dimecres de 15,30-16,30h

Dimarts de  12,30h-13,45h

Secretaria Eva Parejo Sánchez Dimarts 12,30-13,30h

Dijous de 15,15-16,15h

Divendres de 9-10h