Equip Pedagògic

EQUIP PEDAGÒGIC DE L’ESCOLA

CURS 2017-2018

 

EQUIP D’EDUCACIÓ INFANTIL

Tutora de P3 Ma. Alba Moré
TEI (Tècnica d’Educació Infantil) Carme Úbeda
Tutora de P4 Sylvia Magnusson
Tutora de P5 Noemi Tamborero
Tutora de Proa (SIEI) Helena Martínez
Educadores Proa Diana Justicia i Ginesta Garriga
Mestra de suport d’EI Olga Belmonte

 

EQUIP DE CICLE INICIAL  

Tutora de 1r Núria Farré (subtitueix Cristina Aguado)
Tutora de 2n Núria Font
Mestra de suport d’EP Ruth Beltran
Educadora de Timó Maria Sánchez
Especialista Ed. Física. Ignasi Torrens
Mestra d’EE Gisela Hernàndez

 

EQUIP DE CICLE MITJÀ  

Tutora 3r Tamara García
Tutora 4t Roser Ràfols
Mestra d’EE Montse Julià
Especialista d’anglès. Mary Jane Bethell
Tutora de Timó (SIEI) Pilarín López
Tutores de Popa (SIEI) Elena Monfort i Júlia Puig

 

EQUIP DE CICLE SUPERIOR  

Tutor 5è Lluís Fernández
Tutora 6è. Especialista biblioteca Xeli Ibáñez
Especialista música. Maria Gilabert
Mestra d’Audició i Llenguatge Gisela Roca
Educadora de Popa Carme Fiol

 

AUXILIARS D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
Auxiliar d’EE d’EI (Proa) Bego Pons i Vanessa Lechuga
Auxiliar d’EE de CI (Timó) Lucía Roldán i Vanessa Lechuga
Auxiliar d’ EE  CM i CS (Popa) Èric Valero

 

EQUIP DIRECTIU  

Directora Olga Belmonte Vila
Secretària Núria Font Ribas
Cap d’Estudis Ruth Beltran Nolla