Oferta educativa

Oferta educativa

L’escola Llebetx ofereix una línia per a cada curs:

 • Educació Infantil (P3, P4 i P5)
 • Educació Primaria
  • Cicle Inicial (1r i 2n)
  • Cicle Mitjà (3r i 4t)
  • Cicle Superior (5è i 6è)
 • 3 Unitats de Suport a l’Educació Especial  (USEE)

L’horari lectiu per a tots els cursos és:

 • Matí: 9.00 – 12.30 h.
 • Tarda: 15.00 – 16.30 h.