Consell escolar

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representants tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, mestres, alumnat, personal d’administració i serveis, famílies i representant de l’ajuntament.

Directora: Olga Belmonte Vila

Cap d’Estudis: Ruth Beltran Nolla

Secretària: Núria Font Ribas

Representants dels mestres:

 • Mary Jane Bethell
 • Helena Martínez
 • Montse Julià
 • Esther Navarro
 • Ignasi Torrens
 • Elena Monfort
 • Maria Gilabert

Representant del personal PAS: Manel Orriols

Representat del personal d’atenció educativa complementària:  Carme Fiol

Representants del sector pares i mares:

 • Blanca Giribet
 • Anna Valls
 • Carme Anguera
 • Fran Ruiz
 • Marcel·lí Ferrer
 • Foix Sogas
 • Toya García

Representant de l’AMPA:  Noelia Alibau

Representant de l’Ajuntament: Joan Giribet