Ús de serveis i recursos digitals de l’escola @escolalavila.cat

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a internet per treballar a l’aula.

L’escola La Vila té domini propi ( @escolalavila.cat ) i llicència per l’ús de les Google Apps per educació. Un conjunt d’eines informàtiques al núvol pel treball amb els alumnes a l’aula i des de casa: correu electrònic, documents, formularis, presentacions, calendaris, pàgines web, etc. Per a la utilització d’aquest entorn l’alumne/a necessita un correu electrònic propi que li proporciona l’escola. Aquest és un correu d’ús de l’alumne/a mentre està escolaritzat a l’escola i que es dóna de baixa quan marxa del centre. Per tal que els alumnes menors de 14 anys es puguin donar d’alta per a l’ús  de serveis d’internet, encara que siguin aplicacions educatives, cal una autorització prèvia del pare, mare o tutor/a.

La següent autorització és una novetat pels alumnes de 4t i permet a l’alumne de la comunitat dels grans poder disposar de correu electrònic propi dins el domini @escolalavila.cat. Mentre el nen/a romangui escolaritzat en aquest centre s’autoritza que l’escola gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als recursos del Google Apps per educació pel treball acadèmic i amb finalitats pedagògiques.

La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i els continguts per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en que pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts. El mal ús suposarà la cancel·lació del servei de correu electrònic i la impossibilitat d’utilitzar l’entorn del Google apps.

L’òrgan responsable de les dades i continguts és la Direcció de l’escola. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció de l’escola.

Us podeu descarregar l’autorització aquí

Reunió del Menjador Escolar

Dimecres 26 de setembre a les 16:45 h tindrà lloc la reunió informativa sobre el menjador escolar . Trobada en el pavelló de l’escola.

Aquest curs 18-19 el Servei de Menjador està gestionat per l’empresa Scolarest dins el contracte de gestió signat amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.

En aquesta trobada l’empresa explicarà el Projecte educatiu del servei i atendrà a tots els dubtes de les famílies usuàries del Menjador Escolar

Més informació a la web d’Scolarest.

Podeu veure la presentació de la reunió aquí ( en breu )