Felicitats Serreta! Enguany cridem plegats -volem la pau al món!-

la serreta