Salut

– Malalties i urgències: si un alumne es posa malalt s’avisarà a la família per tal que el vingui a buscar. En cas d’urgència, l’escola el portarà al centre mèdic i es comunicarà a la família.

– Polls: cal que comuniqueu al tutor/a si detecteu polls al vostre fill per tal que us pugui comunicar a la resta de famílies. Cal també que comenceu el tractament de desinfecció quan abans millor. Es recomana, en la mesura del possible, que l’alumne no assisteixi a classe per tal d’evitar el contagi parasitari.

– Administració de medicaments: no s’administrarà cap medicament sense autorització mèdica.