El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

ERASMUS+ seminar

La nostra escola ha estat seleccionada per assistir al seminari d’experiències en Tecnologia Educativa a nivell Europeu (Estonia, Tallinn)
L’Anna Rodergas, representarà a l’Escola Jacint Verdaguer a l’hora d’explicar i difondre el nostre treball per projectes i les TAC al centre.