Calendari del curs

INICI DE LES ACTIVITATS DEL PROFESSORAT : 1 de setembre

INICI DE LES CLASSES: 12 de setembre

INCORPORACIÓ GRADUAL P-3: 12, 13 i 14 de setembre 

VACANCES DE NADAL: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.

VACANCES DE SETMANA SANTA: del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

ACABAMENT DE LES CLASSES: 22 de juny de 2018.

ACABAMENT DE LES ACTIVITATS DEL PROFESSORAT: 30 de juny  2018.

HORARI LECTIU INFANTIL I PRIMÀRIA:

-matí de 9 a 12:30h

-tarda de 15 a 16:30h

 

DIES FESTIUS 

Per l’any 2017                                  Per l’any 2018

-8 de setembre  (festa local)          30 d’abril (lliure disposició)

-13 d’octubre(lliure disposició)        21 de maig(compensació festa local)

– 7 de desembre (lliure disposició)   19 de març (festa local)

Aquells altres que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i indústria.

Dies de jornada continuada de 9 a 13h

 -22 de desembre de 2017

– 5 al 22 de juny de 2018

Horari de l’AMPA  divendres  de 16:40 a 17:30h