Grups Interactius

Els grups interactius són agrupaments heterogenis a l’aula on més d’un adult dinamitza el treball de l’alumnat. Es potencia la interrelació dels alumnes, la cooperació entre ells per realitzar l’activitat, l’adult impulsa les interaccions, modera i ajuda a que tots els alumnes participin en l’activitat. Estan pensats perquè l’alumne rebi una educació de màxima qualitat, es tracta d’introduir a l’aula els recursos necessaris perquè l’alumnat pugui aconseguir l’educació amb les màximes expectatives possibles.

Fem petits grups d’uns 4 alumnes, dos o tres grups estan dirigits o moderats per una persona adulta, els altres grups tenen una activitat que poden realitzar de manera autònoma o el treball cooperatiu.

Durant la sessió es fan quatre activitats diferents, els alumnes van canviant d’activitat en un temps determinat pel tutor de la classe.

A Educació Infantil fem dues sessions d’una hora i mitja a la setmana.

A Primària fem tres sessions d’una hora a la setmana de 1r a 6è, en les àrees de Llengua Catalana, Llengua Castellana i Matemàtiques.