Projecte educatiu

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE

Oferim una escola per a tothom amb un projecte educatiu que es basa en la igualtat, la tolerància i el respecte als altres, creant així un espai de convivència i d’intercanvi de totes les persones que integren la nostra comunitat.

Volem que els infants siguin protagonistes del seu aprenentatge que accedeixin al coneixement, al desenvolupament de les seves capacitats i a l’adquisició de les competències a partir de la investigació i l’experimentació.

Utilitzem metodologies que promouen l’autonomia personal i intel·lectual i el treball cooperatiu: espais d’aprenentatge, activitats interactives, emprenedoria i treball per projectes, prioritzant l’ús de les noves tecnologies i dels recursos digitals.

Fomentem la pràctica artística amb el projecte de dansa a primària fent Tàndem amb l’Escola  Municipal de Música i Centre de les Arts.

EQUIPAMENTS

Aules dotades de pissarres digitals. Aula de noves tecnologies. Aula d’idiomes. Aula de música. Aula de Psicomotricitat. Aula d’Art. Aula de dansa. Biblioteca. Ludoteca. Espais d’aprenentatge: llengua, ciències i matemàtiques. Menjador d’infantil i de primària. Pati d’infantil i pati de primària. Pista esportiva. Hort.