Psicomotricitat

Treballem el mètode Aucouturier amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament global i harmònic dels infants. La pràctica psicomotriu es basa en el joc lliure, és una activitat espontània i permissiva que s’organitza progressivament a partir dels objectes disposats pel joc dels infants. Es tracta de deixar desenvolupar al grup un joc espontani, sense ser jutjats i sense tenir consignes precises, basant-se en el cos, el moviment i l’espai.
​​