Ambients

Els ambients d’aprenentatge són espais educatius relaxats, lúdics i no directius on els infants de P3, P4 i P5 aprenen a partir dels propis interessos. Es tracta d’espais plens de materials i propostes i que els nens i nenes poden fer servir quan i com vulguin depenent dels seus interessos, capacitats o necessitats. Els infants tenen la possibilitat de construir i compartir coneixements amb la resta de companys/es i adults.

Els nostres ambients són: Construïm, Crea-mat, Els artistes i El Supermercat

CONSTRUÏM

En aquest ambient els nens i nenes construeixen, creen, realitzen estructures amb materials i elements diversos. Per això els cal organitzar-se en l’espai, desenvolupar la capacitat creativa, utilitzar diferents estratègies, cooperar amb els companys a l’hora de compartir una idea, posar-se d’acord, organitzar-se…

Amb la interacció amb els altres i amb els materials es treballen continguts matemàtics (raonament lògic, mesura, càlcul, geometria), motricitat fina i gruixuda, i d’expressió artística.

 

CREA-MAT

En aquest ambient es treballen conceptes matemàtics de manera vivencial i manipulativa. Així els alumnes adquireixen la formació del sentit lògic, l’enriquiment de l’àmbit numèric, el descobriment de la geometria, els sistemes de mesura, etc.

Amb aquest treball els nens i nenes també són capaços de generar hipòtesis, deduccions, fer raonaments i conclusions, sempre mitjançant el joc i d’una manera lúdica.

   

 

ELS ARTISTES

Entenem l’art com a un mitjà per experimentar i expressar sensacions, emocions i pensaments amb espontaneïtat.

Volem fomentar la sensibilitat artística personal amb material i tècniques diverses, seleccionant, interpretant i composant, els nens i nenes ens mostren diferents aspectes de si mateixos: què pensen, quins sentiments tenen i com veuen la realitat que els envolta. En aquest espai s’hi faciliten diferents materials i eines perquè cada infant crei el seu itinerari artístic.

Es pretén potenciar la seva creativitat amb diverses tècniques (collage, pintura, estampació, modelatge…) i diferents materials (fang, pasta, de rebuig…)

En algunes sessions es presenten propostes més concretes i en altres les propostes són més lliures, sempre utilitzant les tècniques explicades. També hi ha la possibilitat d’emprar els diferents racons de l’ambient artístic: modelatge (fang, plastilina), pintura, collage…

 

SUPERMERCAT

Els infants transformen la seva imatge per crear nous personatges i escenificar històries de la vida quotidiana. Juguen a representar diferents rols i establint relacions entre ells.

L’ambient del supermercat permet als nens i nenes representar la vida real, explorar i reproduir el món dels adults que els envolta, el món “social”. Hi troben un espai en el qual juguen i s’expressen tal i com són, adquirint habilitats personals, desenvolupant la seva capacitat de relació amb els altres., Representen accions i situacions viscudes que són molt properes; és amb aquest joc que comparteixen, reproduint-les, les seves experiències més personals i avancen així en el procés d’autonomia.