Consell escolar

Els consells escolars són els principals òrgans de participació en la vida dels centres ja que acullen les veus dels docents, alumnat, famílies, personal d’administració i de serveis, entitats ciutadanes i de l’administració pública, etc. Per mitjà dels Consells Escolars de Centres es pot contribuir a la construcció d’una millor educació per l’alumnat actual dels centres i també de properes generacions.

Els seus membres poden estar com representants durant 4 anys. S’escullen cada 2 anys aquells membres que han de ser substituïts.

Membres del Consell escolar

Equip directiu

Teresa Llobet i Mas. Directora

Laura Luna Blancat. Cap d’Estudis

Ferran Vera Pérez. Secretari

Representants del professorat

Miriam Gallur Cuenca

Marian García López

Zoraida Mas Ruiz

Marga Mengual Guisado

Representants de les famílies

Juan Luís Fernández Gómez

Francisco Mendoza Carmona

José Motos Pérez

Beatriz Perdigones Carbellido. Presidenta de l’AMPA.

Representant del PAS 

Isabel Guillamón Lirón. Conserge

Representant de l’Ajuntament de L’Hospitalet

José Miguel Hernández Pineda