Com treballem

  • Metodologia activa: respectem el nivell maduratiu de cadascú amb aprenentatges significatius i a través del joc. Partim de la realitat pròxima dels nens i nenes.
  • Fem activitats d’aprenentatge diversificades: manipulatives, dinàmiques, gràfiques, d’observació, de reflexió, d’expressió, d’experimentació,etc.
  • Agrupem els nens segons l’activitat: Treball en equip, en parelles i individual. També potenciem el treball per racons, per projectes i tallers internivells.
  • Donem molta importància a l’expressió i la comprensió oral: els infants aprenen la llengua a través dels contes, endevinalles, poemes, teatre, etc.
  • Contacte amb la natura amb sortides periòdiques per observar l’entorn natural i activitatdiptic 1s a l’aire lliure.

El nostre treball es basa en:

1. Racons d’aula

El treball per racons és una proposta metodològica que pretén  delimitar, dintre de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

2. Projectes

Els projectes són treballs d’ investigació basats en les inquietuds dels infants on s’aprèn  amb els companys, treballant en petit i gran grup, organitzant els seus coneixements.

3. Tallers Internivells

Els xiquets i les xiquetes d’infantil i cicle inicial fan tallers internivells. Es tracta d’unes activitats conjuntes de tot el cicle on s’agrupen alumnes de diferents cursos i edats. Això comporta ampliar l’àmbit de relació humana dels infants més enllà del propi curs. Els dies de tallers es proposen activitats ben diferents, més lúdiques i creatives. L’objectiu principal és aprendre a relacionar-se amb els altres, aprendre a treballar junts i ser autònoms en espais diferents i amb altres mestres.

4. Treball coomansperatiu

El treball cooperatiu és una eina d’aprenentatge amb la qual els alumnes organitzats en petits  grups treballen conjuntament amb un objectiu comú. Es tracta d’una metodologia inclusiva que afavoreix les relacions interpersonals del grup classe i  millora el rendiment de tot l’alumnat.

Aquest treball millora la motivació, afavoreix l’acceptació de les diferencies i el respecte mutu, desenvolupa la creativitat, estimula el pensament crític, augmenta la qualitat dels treballs i ajuda a establir relacions positives entre els companys.