Sortides Cicle Mitjà

ACTIVITATS OBJECTIUS DATA CURS PREU
 Sortides al Parc Fondo d’en Peixo
 • Observar els canvis de la natura al llarg de l’any.
 • Fomentar actituds de respecte i de solidaritat envers els companys, el medi natural i el mobiliari urbà.
 Curs escolar  3r i 4t  —-
 Learning English through theatre
 • Despertar l’interès pel teatre interactiu, divertit i visual en llengua anglesa.
 Curs escolar  3r i 4t  4€
Coneguem la ciutat: Itinerari urbà
 • Conèixer la història del Prat.
 • Apropar l’alumnat al coneixement de la ciutat.
 • Conèixer i respectar el patrimoni urbà.
 • Millorar el coneixement de l’entorn urbà..
 Curs escolar  3r  —-
 Conte Col·laboratiu
 • Fomentar la lectura i l’escriptura des del punt de vista del gust i la imaginació.
 • Impulsar el treball en xarxa i amb els altres centres de la ciutat.
 Del gener al març  4t  —-
Convivim amb la diversitat: Taller de treballs manuals
 • Donar a conèixer les capacitats de persones amb discapacitat intel·lectual a través de la realització d’un treball manual.
 • Reflexionar sobre conceptes: diversitat, inclusió social, igualtat d’oportunitats.
 • Potenciar valors: respecte a la diversitat, treball en equip, esforç i superació personal.
 • Fomentar conductes de reutilització o reciclatge de materials.
 Curs escolar  3r i 4t  —-
 Jornada d’atletisme
 • Promoure la pràctica de l’atletisme, especialment d’aquelles proves que difícilment es poden dur  a terme al pati o gimnàs de l’escola.
 • Donar a conèixer la instal·lació esportiva on es practica l’atletisme: pista Moisès Llopart.
 Curs escolar  3r  2€
Jornada de Cros i Cursa d’Orientació
 • Promoure la pràctica de la disciplina atlètica del cros, en el tram urbà del riu Llobregat.
 • Donar a conèixer l’entorn fluvial de la nostra ciutat.
 • Orientar-se a l’entorn natural del Prat
 Curs escolar  4t  2€
 Mou-te pel carrer amb responsabilitat
 • Identificar els conceptes de seguretat i perill en relació amb els diferents espais de mobilitat
 • Adquirir hàbits per a la mobilitat segura
 Curs escolar  3r  —-
Actes de cloenda curs d’educació viària.
 • Adquirir hàbits i coneixements relacionats amb la seguretat a l’espai públic.
 Maig-juny  3r  —-
Tanquem el cicle * Conèixer el cicle residu-recurs

 • Conèixer els diferents materials de què estan formats els béns de consum quotidians.
 • Comprendre el concepte de sotenibilitat lligat al procés de producció de béns de consum.
 • Valorar la necessitat de participar en la bona gestió dels residus per tal de reduir els recursos naturals utilitzats en la producció de béns de consum.
 • Consolidar alguns hàbits sostenibles en relació amb la correcta gestió dels residus per tal que esdevinguin recursos.
 Curs escolar 3r i 4t ——
Recordem els jocs d’abans; és jugant com aprenem a viure
 • Recuperar la riquesa del joc tradicional, tot generant propostes lúdiques alternatives a les conegudes com a estàndard.
 • Generar un espai de participació i de treball comú entre infants, joves i gent gran.
Curs escolar 4t ———
Les etiquetes parlen * Acostumar-se a llegir les etiquetes.

 • Saber distingir i valorar les diferents dades.
 • Utilitzar la informació per triar responsablement
Curs escolar 4t ——-
Internet Segura. Les xarxes socials. (PENDENT DE CONFIRMAR)
 • Consciencial els joves dels problemes i riscos que pot generar la Xarxa.
 • Crear hàbits saludables en la utilització d’Internet i les xarxes socials.
 • Identificar situacions de risc derivades del mal ús, propi o aliè, de les xarxes socials (WhatsApp, Instagram, Snapchat, Misicality, etc), aprendre a solucionar aquestes situacions i conèixer quines són les bones pràctiques per evitar ser víctima o autor d’un mal ús.
Curs escolar 4t ——-
Cosmocaixa

Sistema Solar

 • Visitar CosmoCaixa Barcelona.
 • Treballar i estudiar el Planetari: Fases de la Lluna i el Sistema Solar.
 • Visitar i gaudit del Bosc Inundat, el Mur geològic i la sala de la Matèria.
 17/11/17 3r 13 €
Joc Olímpics. Casa de colònies Mogent (Llinars del Vallès)
 • Divertir-se a través d’activitats i jocs.
 • Practicar diferents jocs:relleus, punteria amb aros, apuntarem a una diana gegant, jugarem amb una javelina i farem llançament de pes, sumocul, futbol, bàsquet-freesbe, cursa de sacs, salts (d’alçada i de llargada).
 • Fer un taller de medalles
23/2/18 3r  20 €
La casa de les Abelles Sant Pere de Torelló
 • Estudiar el món de les abelles a la granja.
 • Visitar l’arnar vestits d’apicultors.
 • Observar una colònia d’abelles.
 • Conèixer on i como viuen i les diferents etapes de creixement.
 • Aprendre el procés d’extracció, filtració i envasat de la mel.
24/04/18 3r 21,50 €
Cim de les ÀLIGUES. Sant Feliu de Codines
 • Estudiar el món les aus rapinyaires.
 • Observar una mostra, la cria i el vol de les rapinyaires.
 • Fer un itinerari forestal on es visita la zona de les aus.
 • Gaudir d’una sessió de vol en l’amfiteatre.
 20/04/18 4t  25  €
 Colònies d’aventura Dom Bosco (Castellnou de Bages)
 • Facilitar el contacte des de diferents activitats conjuntes per tal de millorar els comportaments proactius i empàtics.
 • Afavorir la creació d’una bona autoestima a partir de la interrelació amb els altres i el treball de grup.
 • Ser capaç d’empatitzar amb els altres.
 • Potenciar comportaments assertius per a la gestió de les relacions socials.
 • Compartir els seus interessos amb els altres participants.
 • Utilitzar el joc i les activitats lúdiques com a mètode per l’aprenentatge i el desenvolupament integral dels nens i les nenes.
 • Estimular les actituds que afavoreixen la convivència, el companyerisme i el respecte.
 • Gaudir de l’entorn a través de: la pràctica dels esports d’aventura.
 • Aprendre i practicar diferents esports per a estimular l’adquisició d’habilitats motrius.
 14, 15 i 16 de març de 2018  

4t

135 €