Agrupaments flexibles de llengua

Aquests agrupaments estan dirigits als infants de P5, primer i segon de primària. L’alumnat s’agrupa en funció del moment maduratiu del procés lector en el qual es troba.
Amb els Agrupaments Flexibles pretenem que els alumnes puguin rebre una atenció més acotada al seu moment lector. Els infants es senten còmodes i motivats i els avenços són molt més significatius.
Els grups no són estàtics, ja que es revisen sovint per tal de donar resposta a totes les necessitats individuals.