Organització de la junta

La Junta de l’AMPA i les seves comissions es reuneixen de forma ordinària, com a mínim,  amb la següent periodicitat:

  • Periodicitat de reunions de la junta: Mensual
  • Periodicitat  de reunions de les comissions Consell Escolar: Trimestral
  • Periodicitat  de reunions Consell Escolar: Trimestral
  • Periodicitat de reunions delegats de classe: Trimestral

 

Calendari de convocatòries de la junta d’AMPA pel curs 2017-18:

Setembre 2017: 26 de setembre (dilluns)

Novembre 2017: 6 de novembre (dilluns)

20 de novembre (dilluns) – extraordinaria. “Definir els objectius pedagogics de l’AMPA-Baloo”

Desembre 2017: 4 de desembre (dilluns)

Gener 2018: 8 de gener (dilluns)

Febrer 2018: 5 de febrer (dilluns)

Març 2018: 5 de març (dilluns)

Abril 2018: 2 d’abril (dilluns)

Maig 2018: 7 de maig (dimarts)

Juny 2018: 4 de juny (dilluns)

Juliol 2018: 2 de juliol (dilluns)

Les juntes d’AMPA es celebraran de les 21 h a les 23 h a la Sala del Professorat de l’Escola Baloo.

23 octubre: assemblea inici de curs AMPA-escola

10 novembre: assemblea extraordinària AMPA

16 febrer: assemblea seguiment AMPA

11 maig: assemblea final de curs AMPA

 

Les assemblees es realitzaran a les 17h a l’espai en el qual s’indiqui a la convocatòria.