LLEGIM JUNTS

El projecte “llegim junts” desenvolupa diferents intel·ligències (lingüística, verbal, interpersonal, intrapersonal, etc.) És un treball cooperatiu. Els nens i  les nenes de sisè es convertiran durant un curs en padrins i padrines dels nens i les nenes de segon que seran els/les seus/seves fillols/es.

L’objectiu principal és acompanyar als alumnes de segon en el procés de descoberta de la lectura i escriptura i ajudar-los a adquirir els coneixements d’una manera motivadora i engrescadora per aconseguir despertar el gust per la lectura i l’escriptura.

A part del treball pròpiament lingüístic, treballarem:

  • El desenvolupament de les habilitats de col·laboració,
  • les estratègies d’aprenentatge cooperatiu,
  • la comunicació persona a persona,
  • l’empatia i la sensibilitat a les motivacions dels altres,
  • les habilitats de concentració,
  • els procediments d’autoconeixement, etc.

El divendres 15, el padrins/es van acompanyar als seus fillols/es a veure el concurs de felicitacions de Nadal que es celebra a l’escola.