Trichiocampus viminalis
ARRIBEM A 900 ESPÈCIES!!
Estudi de la Biodiversitat a Sant Joan Despí.