Activitats, qüestionaris, audicions sobre continguts de 5è curs de Nivell Elemental.