Guitarres d'Acord és una activitat desenvolupada entre el departament de guitarra clàssica i l’aula de guitarra elèctrica del departament de musica moderna, per tal de provocar la reunió en escena d’alumnes i professors de les dues aules, amb la possibillitat oberta d’incloure altres instruments d’altres aules i departaments. La primera edició va tenir lloc durant el curs 2010-11 culminant el mes de febrer en un concert d'alumnes i professors a la sala 3 de l'Atlantida amb gran éxit de públic i critica.