La junta de l’AMPA actualment està formada per:

PRESIDENTA:         Gisel·la Pagès

SOTSPRESIDENT: Javi Gómez

SECRETÀRIA:        Jenifer Moreno

TRESORERA:         Marta Vilarnau

VOCALS:                Araceli Martínez (Adjunt a Secretaria i Tresorera)
Laura Fernández