Projecte de reutilització de llibres

ECO – ARDÈVOL

Projecte de reutilització de llibres de text

El Departament d’Ensenyament ha permès reprendre el programa de reutilització de llibres amb la incorporació d’alguns llibres de text. Aquest programa és possible gràcies a la gestió de l’AMPA de l’escola. La participació en el programa “Eco-Ardèvol” permet la utilització dels diccionaris, llibres de lectura i llibres de text que formen part del programa, la qual cosa permet un estalvi per a les famílies.

Quins són els OBJECTIUS?

  • Reducció de les despeses econòmiques de les famílies per l’adquisició de llibres de text.
  • Fomentar en els alumnes valors com la responsabilitat, el respecte pels llibres i el material comunitari.
  • Potenciar una escola verda, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
  • Fomentar la cooperació entre l’alumnat, famílies i professors mitjançant projectes comuns.
  • Promoure la cultura del reciclatge i reutilització de recursos existents

Per poder fer servir els llibres cal entrar al programa de reutilització ECO-ARDÈVOL. Si no s’entra al programa no es tindrà dret a utilitzar-los. En el cas de no voler participar-hi, tots els llibres i diccionaris s’hauran d’adquirir i portar a l’escola.