Renovació Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en l’organització del centre. Està format per l’equip directiu, representants de mestres,  pares, personal d’administració i serveis, ajuntament i associació de pares i mares. Els membres del Consell Escolar són elegits per un… Llegeix més»

Consell de Delegats: primera reunió 2016-2017

El dia 21 d’octubre hem fet la primera reunió del Consell de Delegats i Delegades. Cada classe d’educació Primària va escollir els seus representants, delegats i sotsdelegats. Els delegats són persones responsables, serioses, acceptades per tothom que respecta i són respectades. El Delegat té iniciatives… Llegeix més»