Renovació Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en l’organització del centre. Està format per l’equip directiu, representants de mestres,  pares, personal d’administració i serveis, ajuntament i associació de pares i mares. Els membres del Consell Escolar són elegits per un… Llegeix més»