Quadre pedagògic i Consell escolar

 

Equip directiu

Director: Enric Masdeu

Cap d’Estudis: Joana Guiu

Secretari: Josep M. Garcia

 

Equip docent

P3A Anna Civit 1A Ramon Garcia
P3B Mònica Chacón 1B Anna Rodríguez
P4A Nati Pallisé 2A Rosa M. Gil
P4B Cèlia Pagarolas 2B Beatriz Expósito
P5A Maria González 3A Fina Isern
P5B Sílvia Colom 3B Susana Cruz
Suport infantil Cristina Rovira 4A Júlia Castellote
Suport infantil Mabet Vizcaino 4B Sergi Márquez
  5A Carme Vera
Ed. Física  Gonzalo Gómez 5B Eulàlia Freixa
Anglès Núria Capella 6A Carme Guiu
Música M. Josep Nadal 6B Minerva Gabarró
Ed. Especial Elena Gutiérrez
Religió Basili Ramírez Psicòloga EAP Maria José Pascual
Treb. Social EAP Helena Llaveria
Logopeda Cristina Ferrando

 

Auxiliar administrativa: Anna M Gol

Conserges:   Jaume Mellau i Alexis Domènech

 

CONSELL ESCOLAR

President Enric Masdeu
Cap d’Estudis Joana Guiu
Secretari Josep M Garcia
Sector de Mestres Susana Cruz Nati Pallisé Mabet Vizcaíno
  Fina Isern Carme Vera
Sector de Pares Montse Espada Tomasa Guerrero M del Carmen Sarabia
  Alicia Jimenez M Teresa Moreno
Sector PAS Jaume Mellau
Representant Municipal Montserrat Masdeu