Quadre pedagògic i Consell escolar

 

Equip directiu

Director: Enric Masdeu

Cap d’Estudis: Joana Guiu

Secretari: Josep M. Garcia

 

Equip docent

P3A Maria González 1A Rosa M. Gil
P4A Anna Civit 1B Beatriz Expósito
P4B Mònica Chacón 2A Ramon Garcia
P5A Nati Pallisé 2B Anna Rodríguez
P5B Cèlia Pagarolas 3A Júlia Castellote
Suport infantil Cristina Rovira 3B Núria Capella
Suport infantil Sílvia Colom 4A Fina Isern
4B Susana Cruz
  5A Carme Guiu
Ed. Física  Jorge Miranda 5B Minerva Gabarró
Anglès Sergi Márquez 6A Carme Vera
Anglès Mabet Vizcaino 6B Eulàlia Freixa
Música M. Josep Nadal
Ed. Especial Laia Escoda Psicòloga EAP Maria José Pascual
Religió Basili Ramírez Treb. Social EAP Raquel Hurtado
Acollida Lara Rivero Logopeda Aurora Tafall

 

Auxiliar administrativa: Anna M Gol

Conserges:   Jaume Mellau i Alexis Domènech

 

CONSELL ESCOLAR

President Enric Masdeu
Cap d’Estudis Joana Guiu
Secretari Josep M Garcia
Sector de Mestres Susana Cruz Nati Pallisé Mabet Vizcaíno
   Carme Guiu Carme Vera
Sector de Pares Lilian Pérez Tomasa Guerrero Laura Moreno
  Alicia Jimenez M Teresa Moreno
Sector PAS Jaume Mellau
Representant Municipal Alejandro Garcia