Skip notícies del lloc

Notícies del lloc

Picture of Benjamí Mercader
CINQUÈ CONTROL DE MADURACIÓ
by Benjamí Mercader - Tuesday, 25 August 2015, 4:21 PM
 

El control de maduració realitzat pels alumnes Ricard Gonzalez, Inma Heredia, Juan Manuel Longo, Èric Mèndez, Arantxa Moreno, Marc Nieto i Jordi Simó ha donat com a resultats:

Pes baia

GP

pH

ATS

Cabernet franc (jove)

1,25

13,8

3,3

4,2

Cabernet franc (vell)

1,17

11,6

3,3

3,7

Cabernet sauvignon (jove)

0,92

13,3

3,3

4,0

Cabernet sauvignon (vell)

1,04

 9,7

3,1

3,1

Merlot (jove)

1,02

13,6

3,5

3,2

Merlot (vell)

1,38

13,6

3...

Read the rest of this topic
(187 words)
 
Picture of Benjamí Mercader
QUART CONTROL DE MADURACIÓ
by Benjamí Mercader - Wednesday, 19 August 2015, 3:03 PM
 

El control de maduració realitzat pels alumnes Roger Ardanuy, Mariona Caballero, Martí Colet, Pau Faura, Martí Marcè, Jordi Villuendas i Berta Vinyas ha donat com a resultats:

Pes baia

GP

pH

ATS

Chadonnay (jove)

1,52

12,9

3,4

3,4

Chadonnay (vell)

1,66

12,6

3,5

3,2

Chenin

1,42

13,5

3,4

3,6

Incrocio

1,00

13,1

3,2

4,0

Macabeu

1,85

10,1

3,3

2,7

Merlot (jove)

1,19

12,2

3,4

3,5

Merlot (vell)

1,43

...
Read the rest of this topic
(189 words)
 
Picture of Benjamí Mercader
TERCER CONTROL DE MADURACIÓ
by Benjamí Mercader - Monday, 17 August 2015, 7:23 PM
 

El control de maduració realitzat el dimarts 11 d'agost pels alumnes Judit Baqués, David Escalera, José Mª Espuche, Ana Marcos, Pau Marqués, Òscar Navas, Àngela Salvi i Andreu Santiago ha donat com a resultats:

Pes baia

GP

pH

ATS

Chadonnay (jove)

1,23

11,7

3,2

3,9

Chadonnay (vell)

2,53

11,7

3,3

3,8

Chenin

1,02

12,0

3,1

4,8

Incrocio

1,24

11,7

3,0

6,6

Macabeu

1,57

8,4

3,1

4,9

Merlot (jove)

1,12

11,7

3,1

6,7

...
Read the rest of this topic
(206 words)
 

Skip course categories