Available courses

Material de suport per al Treball de Síntesi de 3r d'ESO

Formació Land Art

Materials per al Club de Lectura de 1r d'ESO

Proposta didàctica de l'assignatura de Tecnologia de 3r d'ESO

Autor/a: Roser Cussó; Josep Dalmau; Anna Macià; Artur Coll

Material de treball d'Informàtica dins l'assignatura Tecnologia de 1r d'ESO

Moodle d'Informàtica de 2n d'ESO

En aquest curs es penjarà material complementari i es realitzaran diferents activitats

Moodle de Tecnologia Industrial 2n de Batxillerat

Material de suport per a l'assignatura del Llatí de 1r de Batxillerat

Material de suport per a la assignatura de Llatí de 2n de Batxillerat