Associació l’ERA

L’Associació l’ERA, Espai de Recursos Agroecològics, iniciada l’any 1999, sota l’impuls de l’equip de mestres i persones de l’entorn de l’Escola Agrària de Manresa, manté una col·laboració constant que retroalimenta les dues entitats.

Podeu accedir clicant els següents enllaços: