Espai de comunicació i treball amb els famílies.

Espacio de comunicación y trabajo con las familias.


Informacions diverses i comunicacions a les famílies.

 • 13 de desembre de 2016:  “Jugar, aprendre i compartir. Conèixer el nostre cos i dominar-lo com a eina imprescindible per a l’aprenentatge”. En aquest taller descobrirem la importància de la motricitat en el desenvolupament dels vostres fills/es tant en l’àmbit físic, maduratiu i de les relacions socials.

 

 • 28 de març de 2017:  “Utilització de la tecnologia en l’etapa d’educació infantil. Juguem amb l’ordinador o amb la tauleta”. En aquest taller descobrirem jocs i qüestions que són importants que els pares tingueu en compte quan utilitzeu la tecnologia amb els vostres fills. També  aprendrem a accedir al Moodle i al Bloc del CREDV-CRE ONCE Barcelona.

 • 9 de novembre de 2016:  “Utilització de la tecnologia en el cicle inicial d’educació primària. Juguem i aprenem amb l’ordinador o amb la tauleta”. En aquest taller descobrirem jocs i qüestions que són importants que els pares tingueu en compte quan utilitzeu la tecnologia amb els vostres fills. També  aprendrem a accedir al Moodle i al Bloc del CREDV-CRE ONCE Barcelona.

 

 • 1 de febrer de 2017:  “Autonomia personal”. Us proposem un espai de reflexió en el qual, puguem parlar i experimentar amb vosaltres activitats de la vida diària relacionades amb la higiene i la cura personal. Treballarem plegats i parlarem d’habilitats, recursos, estratègies i actituds que poden afavorir que els vostres fills/filles puguin ser cada dia una mica més autònoms.

 •  5 d’abril de 2017:Una vida musical”.  Cercarem la motivació musical familiar  amb temps pausats, rics i sense presses, per descobrir l’entorn i reforçar els vincles familiars.

 • 16 de novembre de 2016:  “Utilització de la tecnologia en el cicle mitjà d’educació primària. Com comencem a treballar amb les eines tiflotècniques”. En aquest taller començarem a treballar amb algunes eines tiflotècniques. Recordarem qüestions que són importants que els pares tingueu en compte a l’hora d’ajudar als vostres fills a utilitzar la tecnologia. També  aprendrem a accedir al Moodle i al Bloc del CREDV-CRE ONCE Barcelona.

 

 • 8 de febrer de 2017:  “Autonomia personal”. Us proposem un espai de reflexió en el qual, puguem parlar i experimentar amb vosaltres activitats de la vida diària relacionades amb la higiene i la cura personal. Treballarem plegats i parlarem d’habilitats, recursos, estratègies i actituds que poden afavorir que els vostres fills/filles puguin ser cada dia una mica més autònoms.

 • 19 d’abril de 2017: “Juguem plegats?”En aquest taller reflexionarem sobre la importància del joc en el desenvolupament global dels infants. Buscarem estratègies per potenciar-ne l´ús en l’àmbit familiar. Descobrirem alguns dels jocs/joguines que hi ha al mercat i ens inventarem maneres senzilles de poder adaptar-ne més amb l’objectiu de facilitar l’emergència d’espais lúdics compartits amb els vostres fills/es.
 • 23 de novembre del 2016: “Som musicals”. Descobrirem com podem mantenir el vincle familiar en el lleure a través d’experiències musicals, amb la utilització de les tecnologies.

  15 de febrer del 2017: “Utilització de la tecnologia en el cicle superior d’educació primària. Llibres en pdf., com els utilitzem?” En aquest taller reflexionarem sobre l’ús dels llibres en format pdf i descobrirem què podem fer per adaptar un llibre en aquest format. Parlarem d’aquells aspectes que són importants que els pares tingueu en compte a l’hora d’ajudar als vostres fills a utilitzar les diferents eines tiflotècniques. També aprendrem a accedir al Moodle i al Bloc del CREDV-CRE ONCE Barcelona.

   

  26 d’abril del 2017: “Autonomia personal”. Us proposem un espai de reflexió en el qual, puguem parlar i experimentar amb vosaltres activitats de la vida diària relacionades amb la higiene i la cura personal. Treballarem plegats i parlarem d’habilitats, recursos, estratègies i actituds que poden afavorir que els vostres fills/filles puguin ser cada dia una mica més autònoms.

 

 • 30 de novembre de 2016:  “Autonomia Personal”. Us proposem un espai de reflexió en el qual, puguem parlar i experimentar amb vosaltres activitats de la vida diària relacionades amb la cuina. Treballarem plegats i parlarem d’habilitats, recursos, estratègies i actituds que poden afavorir que els vostres fills/filles adolescents puguin ser cada dia una mica més autònoms.
 • 22 de febrer de 2017:  “Utilització de la tecnologia a la ESO. L’accessibilitat als mòbils”. Aprendrem a activar l’accessibilitat i reflexionarem sobre l´ús que els vostres fills/es poden fer del mòbil en aquesta etapa educativa. També aprendrem a accedir al Moodle i al Bloc del CREDV-CRE ONCE Barcelona.
 • 3 de maig de 2017:Competència Social”. En aquest taller pensarem estratègies que puguin ajudar al vostre fill/a adolescent  a respondre amb més assertivitat en diferents situacions de la vida quotidiana.