Personal d’administració i serveis

Secretària
Administrativa
Pedagoga
M. Clemència Cartes Panisello
M. Carmen Porcar Talarn
Eronides Sérvulo Cabrera