Consell escolar

 

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Al consell escolar hi estan representats tots els sectors implicats: pares i mares dels alumnes del centre, havent-hi un representant de l’AMPA, alumnes de secundària, professorat, personal d’administració i serveis, director i titularitat del centre.

President
Xavi Audí Durán
Representants de la titularitat del centre
M. Luisa Gutiérrez Cal
M. Dolores Langara Jauregui
M. Carmen Moya Guerrero
Representants del claustre de professorat
Noèlia Alegre Vidal
M. Roser Castellà
Èrika Ferraté Curto
Representants dels pare i mares
Elisabeth Cabanes León
M. Carmen Cruelles Beltri
Victòria Muñoz Vilas (AMPA)
Francesc Pérez Ferré
Representants de l’alumnat
Maria Lozano Fresno
Representants del personal d’administració i serveis
M. Carmen Porcar Talar