Calendari del curs

Durant el curs escolar l’horari lectiu dels alumnes d’educació infantil, primària i secundària en el centre, d’acord amb l’autorització sol·licitada al delegat territorial del Departament d’Ensenyament, serà la següent:

Eduació infantil i primària
Educació secundària

Matí: de 9:00 h. a 13:00 h.

Tarda: de 15:00 h. a 17:00 h.

Matí:  de 9:00 h. a 13:20 h. (dilluns).

de 8:00 a 13:20 h. (dimarts, dimecres, dijous i divendres ).

Tarda: de 15:00 h. a 17:00 h. (dilluns, dimarts, dimecres i dijous).

divendres a la tarda lliure.