ATURADA GENERAL

L’ESCOLA ES SUMA A L’ATURADA GENERAL D’AVUI 3 D’OCTUBRE.
Es garanteixen els serveis mínims que ha dictat el Departament de Treball de la Generalitat que consisteixen en el següent:
– Educació Infantil i Primària (3-12 anys): 1 docent per cada 6 aules.
– Cap servei mínim a Secundària
No hi haurà els serveis habituals d’acollida matinal, menjador i activitats extraescolars.

Vetllem perquè els nostres infants entenguin i interioritzin que amb violència no se solucionen els conflictes.