Available courses

"Te vendo una idea" és una matèria optativa on es treballa per projectes, agafant com a fil conductor el tema de la Publicitat. És treballa a partir de de la metodologia del treball de recerca i de manera interdisciplinar. Es pretén que l'alumne/a desenvolupi la seva creativitat, mentre va fent recerca sobre el món de les imatges i la seva influença en la societat i en el comportament de les persones. Alhora també es desenvolupen les competències bàsiques en les diferents àrees interelacionades.

Matèria de modalitat de 1r de Batxillerat (Social)

1er Batxillerat

Matèria de modalitat de 2n Batxillerat

Matèria de modalitat de 2n de Batxillerat (Social)