Departament d'Ensenyament XTEC

Intraweb en mode de només lectura

Programa La Caixa Proinfància

La Intraweb es troba en mode de només lectura

La nostra escola

Qui som?

El Col·legi Pare Enric d'Ossó va començar a funcionar l'any 1971 i des de llavors estem educant i formant a nens i nenes, adolescents i joves al Barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona ).

Pertanyem a la FUNDACIÃ? ESCOLA TERESIANA, entitat creada per la Companyia de Santa Teresa de Jesús que aplega a totes les escoles espanyoles de titularitat de la Companyia. La Companyia fou fundada per Sant Enric d'Ossó l'any 1876 amb la finalitat d'educar des del carisma teresià a nens i joves. Hores d'ara la les obres de la Companyia està present a molts països d'Europa, Amèrica, Ã?sia i Ã?frica.

Sant Enric d'Ossó va pensar en una Educació Integral, que promogués el desenvolupament de la personalitat dels alumnes, basada en els principis de l'Evangeli i amb un estil teresià, seguint el model i valors viscuts per Santa Teresa: la fortalesa, la grandesa d'ànim, l'alegria, la gratitud i generositat, la sinceritat, la lleialtat i la humilitat. Disposem de 36 unitats escolars distribuïdes entre Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, donant continuïtat a la formació dels infants des de 3 a 18 anys. Som un Centre Concertat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a tots els nivells 'Educació Infantil, Educació Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat).

Línia Pedagògica

Seguint els principis de Sant Enric d'Ossó la nostra Escola fonamenta la seva línia pedagògica en l'Educació Integral de la Persona. La nostra tasca per tant es fonamenta en:

L'educació en valors, amb un Projecte d'Animació Cristiana que integra tota la nostra feina proposant un camí d'interioritat, solidaritat i comunitat. Aquests valors els treballem des de la nostra feina diària amb els nens, des de la seva integració dins de les àrees curriculars, mitjançant l'acció tutorial i el quart d'hora teresià, promovent un ambient escolar adequat i participant en campanyes socials.

L'educació per al futur, amb un Projecte Curricular basat en el Constructivisme i la Comprensivitat, on l'alumne crea el seu propi aprenentatge, sap què apren i la seva utilitat. Això ho treballem des d'uns continguts curriculars de futur, amb una metodologia significativa i funcional, i organitzant els nostres espais, temps i recursos per aquest fi. La nostra aposta pel futur parteix d'una continuïtat educativa pels nostres nens que poden romandre en la nostra escola des dels tres anys fins als 18, i comporta una orientació professional i acadèmica acurada.

L'educació des de la persona, partint de l'alumne i de la seva realitat per afavorir el seu procés d'aprenentatge, acollint a tots els alumnes sdgons la seva realitat. Això ho treballem des de l'observació, coneixement i acceptació de l'alumne, amb eines i estratègies afavoridores (Desdoblaments, Grups flexibles, Crèdits adaptats (ACI), Tutories individuals ).

Volem treballar amb la participació de tota la Comunitat Educativa, amb la col·laboració del pares, mantenint un tracte proper i familiar amb ells, i afavorint tot allò que ens pot ajudar a aconseguir el fi comú de l'educació dels nens i joves ( Xerrades, entrevistes personals...)