Preinscripció del curs 2017-2018

Calendari de preinscripció 2017-2018

 • Publicació de l’oferta de places escolars: 20 de març de 2017
 • Presentació de la sol·licitud al centre: del 23 de març al 4 d’abril de 2017
 • Publicació del llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
 • Termini per presentar al·legacions: del 25 al 27 d’abril de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017
 • Publicació del llista de sol·licituds amb l’ordre definitiu: 8 de maig de 2017
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 2 de juny de 2017
 • Període de matrícula: del 12 al 16 de juny de 2017

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Els criteris generals de prioritat aplicables al nostre centre són els següents:

  • Per germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal que hi treballa: 40 punts. (veure casos específics)
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare, mare, germà o germana: 10 punts.

Els criteris complementaris només es tindran en compte en cas d’empat de puntuació en criteris generals:

  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Podeu descarregar el Formulari Preinscripció 2017-18 o demanar-lo a la secretaria d’Enric Granados 39.