Preparació Prova d’Accés a Grau Mitjà

Un cop acabat el període de preinscripció i matrícula, encara hi ha vacants de diversos ensenyaments. Aquestes vacants s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada.

HORARIS DE MATRÍCULA

  • matí: dimecres de 12 h a 13 h
  • tarda: dimarts de 14:30 h a les 15:30 h

Documents per matricular-se

  • DNI o Passaport(original i fotocòpia)
  • Dues fotos mida carnet
  • Llibre d’escolaritat o certificat de notes
  • Llibre de Família i DNI o passaport del tutor(només alumnat menor d’edat, original i fotocòpia)