matrícula curs 2018-2019

Calendari de preinscripció i matrícula

Curs 2018-2019

SESSIONS INFORMATIVES

És imprescindible que, abans de formalitzar la preinscripció, s’assisteixi a les sessions informatives i es facin proves de nivell. Cal tenir en compte que la durada de la sessió informativa i la prova de nivell serà d’1h aproximadament.

Calendari de les sessions:

Graduat en ESO

Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

dia 12 de juny: Sessió informativa i prova de nivell (cal portar bolígraf)

 • matí: a les 10 en punt
 • tarda: a les 5 en punt

 

Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

dia 13 de juny: Sessió informativa i procés d’orientació

Qui no tingui el títol de ESO haurà de fer prova de nivell (cal portar bolígraf).

 • matí: a les 10 en punt
 • tarda: a les 5 en punt

 

Informàtica

Català

dia 14 de juny: Sessió informativa i prova de nivell (cal portar bolígraf)

Qui tingui el certificat del nivell A1 o A2 l’ha de portar per fer la preinscripció.

 • matí: a les 10 en punt
 • tarda: a les 5 en punt

 

Cal tenir en compte que la durada de la sessió informativa i la prova de nivell serà d’1h aproximadament.

 

14 de juny: Publicació de l’oferta de places

 

PREINSCRIPCIÓ

(cal dur un bolígraf)

dia 19 de junyGraduat en ESO i Prova d’Accés a Grau Mitjà

 • matí: a les 10 en punt
 • tarda: a les 5 en punt

dia 20 de junyProva d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

 • matí: a les 10 en punt
 • tarda: a les 5 en punt

dia 21 de juny: Informàtica i Català

 • matí: a les 10 en punt
 • tarda: a les 5 en punt

Documents per preinscriure’s

 • DNI o Passaport (original i fotocòpia)
 • Llibre d’escolaritat o certificat de notes (només alumnat de Graduat en ESO i Curs d’Accés a Grau Mitjà)
 • Llibre de Família i DNI o passaport del tutor (només alumnat menor d’edat, original i fotocòpia)

 

 

3 de juliol: Publicació de la llista provisional de sol·licituds

4 de juliol: Sorteig públic al Departament d’Ensenyament

3 al 5 de juliol: Termini per presentar reclamacions

6 de juliol: Publicació de la llista definitiva de sol·licituds

11 de juliol: Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i la llista d’espera

 

MATRÍCULA

Preinscripcions admeses

dia 4 de setembre: Graduat en ESO i Prova d’Accés a Grau Mitjà

 • Grups matí: a les 10 en punt
 • Grups tarda: a les 5 en punt

dia 5 de setembreProva d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

 • Grups matí: a les 10 en punt
 • Grups tarda: a les 5 en punt

dia 6 de setembre: Català i Informàtica

 • Grups matí: a les 10 en punt
 • Grups tarda: a les 5 en punt

Preinscripcions no admeses

Atès que sempre hi ha preinscrits admesos que no formalitzen la matrícula en el termini establert, el dia 12 de setembre a les 10 del matí (grups matí) i a les 5 de la tarda (grups de tarda) es convoquen tots els preinscrits no admesos per tal de cobrir les vacants, seguint l’ordre establert a la llista d’espera.

En cas de quedar vacants un cop dut a terme aquest procediment, es convocaran més preinscrits fora de termini.

En cas de quedar vacants un cop dut a terme aquest procediment, es convocaran més preinscrits fora de termini.

Documents per matricular-se

 • Dues fotos mida carnet
 • Resguard de pagament  de  la quota de material