matrícula curs 2017-2018

MATRÍCULA D’ALUMNAT NOU

Un cop acabat el període de preinscripció i matrícula, encara hi ha vacants de diversos ensenyaments. Aquestes vacants s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada.

HORARIS DE MATRÍCULA

Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

 • matí: dimarts de 10:30 h 11:30 h
 • tarda: dimecres de 17:30 h a les 18 h

Graduat en ESO / MATRÍCULA DEL SEGON TRIMESTRE

 • dimecres 22 de novembre de 9:30 h a 11 h
 • dijous 23 de novembre de 19:15 h a les 20:15 h

Curs d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

 • matí: dimecres de 12 h a 13 h
 • tarda: dimarts de 14:30 h a les 15:30 h

Informàtica

 • matí: dimecres de 12 h a 13 h
 • tarda: dimarts de 15 h a les 15:30 h
 • vespre: dimarts de 20 h a 20:30 h

Català

 • matí: dijous de 10:30 h a 11:30 h
 • tarda: dilluns i dimecres de 19 h a les 19:30 h

 

Documents per matricular-se

 • DNI o Passaport (original i fotocòpia)
 • Dues fotos mida carnet
 • Llibre d’escolaritat o certificat de notes (només alumnat de Graduat en ESO i Curs d’Accés a Grau Mitjà)
 • Llibre de Família i DNI o passaport del tutor (només alumnat menor d’edat, original i fotocòpia)