Competència digital COMPETIC

  • Nivells i horaris

COMPETIC Inicial: S’adreça a persones amb pocs coneixements de les tecnologies de la informació. Té com a objectiu facilitar l’adquisició de les competències mínimes i els conceptes bàsics en tecnologies de la informació i la comunicació per desenvolupar-se en la societat actual.

Competic inicial matí

COMPETIC INI

COMPETIC 1: Adreçats a les persones que hagin cursat el nivell inicial o que tinguin i puguin acreditar uns coneixements elementals d’informàtica.

 

Competic 1 matí

competic-1a

 

Competic 1 tarda

COMPETIC1B

  • Durada

3 hores setmanals durant 35 setmanes.

  • Tutories

Competic Inicial: Jordi de Miguel Dimecres de 13h a 14h

Competic 1A: Mar Bailón Dilluns de 13:30h a 14:30h

Competic 1B: Manuel Morillo Dimarts de 14:00h a 15:00h

 

  • Currículum

COMPETIC Inicial

En aquest nivell es treballen les competències mínimes i els conceptes bàsics i els conceptes bàsics en les tecnologies de la informació i comunicació:
Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
Tractament de la informació escrita
Navegació i comunicació en el món digital

COMPETIC 1

Recull les tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC bàsic) no recollides a la formació de COMPETIC inicial, i un treball de síntesi obligatori per a obtenir el certificat ACTIC Bàsic:
Tractament de la informació numèrica
Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
Cultura, participació i civisme digital

Projecte final (Treball de síntesi)

  • Recursos
  • Aula virtual
  • Avaluació

Avaluació continuada i final al més de juny

  • Promoció de curs i/o obtenció de certificació

Al finalitzar en nivell Inicial i 1 s’obté el certificat d’ ACTIC Bàsic