Llengua catalana

El nivell 2 de català té com a finalitat que l’alumne/a sigui capaç d’expressar-se en català amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d’interès personal, i fer front de manera flexible a situacions habituals, en la variant estàndard de l’entorn d’aprenentatge.

  • Nivells

Nivell 2

  • Durada

140 hores anuals (4 h/setmana)

  • Horari

cata2

cat2

  • Tutories

Marta Alsina

  • Currículum
  • Recursos
  • Aula virtual
  • Avaluació

Avaluació continuada i examen final al mes de juny

  • Promoció de curs i/o obtenció de certificació

Segons criteris d’avaluació exposats a principi de curs