Formació instrumental

  • Nivells

Nivells 1, 2 i 3

  • Durada
  • Horari
Nivell 1

instru1

instru1

 

Nivell 2

instru2

instru2

 

Nivell 3

instru3

instru3

  • Tutories

Nivell1: Alba Girbau

Nivell2: Alba Girbau

Nivell3: Alba Girbau

  • Currículum
  • Recursos
  • Aula virtual
  • Avaluació
  • Promoció de curs i/o obtenció de certificació

Segons criteris d’avaluació exposats a principi de curs