Organització interna

Equip Directiu

Directora: Marisa Herrero

Cap d’Estudis: Mar Bailón

Secretària: Marta Alsina

Equip Docent i Òrgans Unipersonals de Coordinació

Angel Alegría (mestre de matemàtiques i ciències i coordinador de riscos laborals)

Marta Alsina (professora de comunicació)

Mar Bailón  (professora de matemàtiques i ciències i coordinadora TAC)

Deborah Cuartero (professora de matemàtiques i ciències)

Carmen García (mestra de comunicació)

Alba Girbau (mestra de català  i coordinadora d’ensenyaments inicials i bàsics)

Marisa Herrero (professora de filosofia i ciències socials)

Esther Lacort (professora de comunicació i coordinadora de proves d’accés)

Montserrat Morell (professora de comunicació i coordinadora LIC)

Manuel Morillo (professor de filosofia i ciències socials i coordinador de competències per a la societat de la informació)

Elena Martínez  (professora de comunicació)

Consell Escolar 

Presidenta: Marisa Herrero Membrado

Cap d ‘Estudis: Mar Bailón Durán

Representants del professorat: Ángel Alegría Jorge, Carmen García Claret, Alba Girbau Masllovet,

Representats de l’alumnat: Montserrat Fàbregas Verge i Judit López García.

Representant del PAS: Esther García Martínez

Representant de l’ Ajuntament:

Organigrama