Organització interna

Equip Directiu

Directora: Marisa Herrero

Cap d’Estudis: Mar Bailón

Secretària: Marta Alsina

Equip Docent

Angel Alegría (mestre de primària)

Marta Alsina (professora de secundària)

Mar Bailón  (professora de secundària)

Deborah Cuartero (professora de secundària)

Carmen García (mestra de primària)

Alba Girbau (mestra de primària)

Marisa Herrero (professora de secundària)

Esther Lacort (professora de secundària)

Montserrat Morell (professora de secundària)

Manuel Morillo (professor de secundària)

Marià Sebastian (mestre de primària)

Consell Escolar 

Presidenta: Marisa Herrero Membrado

Cap d ‘Estudis: Mar Bailón Durán

Representants del professorat: Ángel Alegría Jorge, Carmen García Claret, Alba Girbau Masllovet,

Representats de l’alumnat: Montserrat Fàbregas Verge i Judit López García.

Representant del PAS: Esther García Martínez

Representant de l’ Ajuntament:

Organigrama

orga