El claustre de professors del centre ens afirmem en la defensa dels valors democràtics i apostem pel respecte al pluralisme ideològic, polític, religiós, cultural i filosòfic.

Estem compromesos a fomentar entre els nostres alumnes els valors de la solidaritat, el respecte als altres, l’actitud de diàleg, l’esperit crític, la responsabilitat i la tolerància.

Refermem el nostre compromís amb la llengua i la cultura catalana i el compromís amb l’avenir del nostre país.

Aquest compromís ens duu com a centre docent a reprovar totes les actituds contràries a aquests valors i a donar suport a aquells actes o manifestacions a favor de les llibertats i dels drets dels ciutadans del nostre país.

La Núria es Jubila

La Núria Noguera, directora de l’Escola s’ha jubilat.
Li donem les gràcies per tota la dedicació i la bona feina feta .
Gràcies Núria .

17097934_853321558143752_6599439841757624112_o