Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document que recull els principis pedagògics i d’organització de l’escola. El PEC actual va ser aprovat el desembre de 2016 i el podeu consultar clicant sobre aquest enllaç: PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE